2 vs 2 | Gunny, Tom vs Vanelove, Cam Quýt ( 19-1-2015)

Gunny - Tom vs Vanelove - Cam Quýt

Cuộc chiến không hồi kết

Địa điểm: Dũng con 3 - 369 Nguyễn Khang

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN