AoE | 2v2 Assy | Chim Sẻ - U98 vs Hồng Anh - No1 | Ngày 30-04-2019

 

<meta charset="utf-8" />

More videos / More news at http://gametv.vn

Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV

Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV

Hotline: (+84) 0988 349889

Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn - press@gtv.com.vn

Address: GameTV, Golden Land Building, 275 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi, Vietnam

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN