AOE | 2vs2 Assy | CSĐN - U98 vs BiBi - HMN | Ngày 03-04-2019 | BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.

Trận giao hữu đỉnh cao giữa : CSĐN - U98 vs BiBi - HMN

Ngày: 03/04/2019

BLV:  Hải MariO

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN