AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - Anh Huy vs BiBi - Tễu | Ngày 27-2-2019 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.

Trận giao hữu đỉnh cao giữa : Chim Sẻ Đi Nắng - Anh Huy vs BiBi - Tễu

Ngày: 26/02/2019

BLV: G_Kami

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN