AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - Anh Huy vs Xuân Thứ - TiTi | Ngày 28-3-2019 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.

Trận giao hữu đỉnh cao giữa : Mạnh Hào - Anh Huy vs Xuân Thứ - TiTi

Ngày: 28/03/2019

BLV:  G_Kami

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN