AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - Hồng Quân Vs NamSociu - Sáng Cola | 27/02/2019 | BLV: JayB Nguyễn

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.

Trận giao hữu đỉnh cao giữa : Mạnh Hào - Hồng Quân vs Nam Sociu - SangCola

Ngày: 27/02/2019

BLV: JayB Nguyễn

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN