AOE | 2vs2 Random | U98 - B.P.Nam vs No1 - V.H.Anh | Ngày 2-3-2019 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.

Trận giao hữu đỉnh cao giữa : U98 - B.P.Nam vs No1 - V.H.Anh 

Ngày: 02/03/2019

BLV: G_Kami

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN