AOE | 2vs2 Random | U98 - Văn Hưởng vs Xuân Thứ - TiTi | Ngày 13-4-2019

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.

Trận giao hữu đỉnh cao giữa :  U98 - Văn Hưởng vs Xuân Thứ - TiTi 

Ngày: 13/04/2019

BLV:  G_Kami

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN