AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 23-2-2019 | BLV:G_Ver

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.

Trận giao hữu đỉnh cao giữa : GameTV vs Skyred

Ngày: 23/02/2019

BLV: G_Kami

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN