GameTV vs Liên Quân ( HMN - VL - Bi - He ) (30-08-2015) BLV Gman

Kèo đấu chia tay Hồng Anh lần cuối khoác áo GameTV và chuyển sang thi đấu ở Clan Thái Bình.

 

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN