Lee Sin “hack não” bắt Zed tự rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn

Mặc dù kém về mặt cấp độ, nhưng những bước đi của Zed, Lee Sin đều nắm được và đi trước 1 2 bước.

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN