Luôn phải cảnh giác với Tuyệt Đỉnh Băng Giá

Khi chơi ở bản đồ Vực Gió Hú mà có Nunu thì luôn phải cẩn thận.

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN