Madlife chơi tướng tủ Thresh ft PraY (Kindred)

Madlife vẫn là "Thánh Thresh" như ngày nào...

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN