[PES League Asia 2016] TL_Bossui vs TL_Samadtana - Semi Final - 17/4/2016

Giải đấu được tổ chức bởi: VNES và GameTV
Tài trợ vàng: SONY PS4 GAME ZONE
Tài trợ bạc: FPT Play và Rai Fitness Indonesia

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN