Pro Masters 2015, Random - Vòng 1/8 - Tý vs Gunny

Pro Masters 2015, Vòng 1/8  - Tý vs Gunny

 

====

Giải đấu được tài trợ bởi:

- Nhà tài trợ Kim Cương: FMV media;

- Tài trợ vàng:  Colosseum Gaming CenterFUN88 (Site game tốt nhất châu Á)

- Các đơn vị tài trợ đồng hành: GearPlus và  SSGroup

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN