Solo Shang | Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong (11-08-2015) BLV Gman

Long Tước tranh hùng... Kinh điển ngày 11-08-2015 ..

Chim Sẻ Đi Nắng đại chiến ShenLong với BLV G_Man

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN